6 رنگ

وب سایت شبکه لزبین های و ترانس های ایرانی

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم … روز شمار اولین نشست سراسری زنان لزبین و ترانس ایرانی


یک توضیح: در ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰، اولین نشست سراسری زنان لزبین ایرانی در حوالی شهر فرانکفورت، با حضور ۱۷ زن لزبین ایرانی از کشورهای آلمان ، هلند، سوئد، فرانسه، ترکیه ، انگلستان و ایران برگزار شد؛ آنچه می خوانید، گزارشی است از مشاهدات و یادداشتهای شخصی من به عنوان یکی از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان. به دلیل خواست شخصی، اسامی برخی از شرکت کنندگان به صورت مستعار ذکر شده است.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.